Magda Femme.

Profesjonalny fotograf

Bezpieczeństwo podczas prac kontrolno pomiarowych

Bezpieczeństwo podczas prac kontrolno pomiarowych

prace kontrolno pomiarowe

Prace kontrolno pomiarowe instalacji elektrycznych, należące do grona prac szczególnie niebezpiecznych, wymagają przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że urządzenia podlegające kontroli znajdują się pod napięciem, dlatego osoba przeprowadzająca pomiar powinna mieć świadomość ryzyka porażenia prądem.

Prace kontrolne dla doświadczonego elektryka

prace kontrolno pomiarowePostępowanie zgodnie z zasadami BHP zabezpiecza nas przed tego typu sytuacjami. O czym zatem powinien pamiętać każdy elektryk? Przede wszystkim o tym, aby podczas pomiarów instalacji o napięciu powyżej 1 kV, zawsze zachowywać odpowiednie przerwy izolacyjne, które będą zabezpieczać przed porażeniem. Należy pamiętać również o odpowiednich strefach zewnętrznych, które są większe im wyższe jest napięcie. Narażeni na niebezpieczeństwo jesteśmy zwłaszcza wówczas, gdy panują niedobre warunki środowiskowe, zatem pomieszczenie jest zbyt wilgotne, zbyt gorące lub zbyt suche. Każdy elektryk powinien też zdawać sobie sprawę z tego, jakie są skutki porażenia prądem, aby w razie potrzeby przerwać pracę i skontaktować się z lekarzem. W przypadku prądu zmiennego 50-Hz, gdy wartość mA wynosi 1,5, wówczas człowiek jedynie odczuwa, że przepływa przez niego prądu. Ból pojawia się dopiero przy prądzie 3 A, natomiast przy 10A są to już silne skurcze mięśni i jest to już sytuacja naprawdę niebezpieczna.

prace kontrolno pomiaroweJeśli chodzi o prąd stały, skurcze mięśni występują przy 20 mA. Każdy elektryk powinien dbać o to, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie ani osób znajdujących się w pobliżu. Jeżeli chcemy, aby w naszym budynku zostały przeprowadzone rzetelne prace kontrolno pomiarowe, należy poszukać doświadczonego elektryka, który może poświadczyć swoje kwalifikacje za pomocą odpowiednich certyfikatów. Świadectwo kwalifikacyjne musi być ważne – warto wiedzieć, że uprawnień elektryka nie przyznaje się raz na zawsze. Jeśli chodzi o prace kontrolno-pomiarowe, kwalifikacje w tym zakresie muszą być przez elektryka potwierdzane co pięć lat. W innym przypadku stają się nieważne i osoba nie może wykonywać danego zadania. Należy również stosować odpowiednią, nowoczesną aparaturę pomiarową. Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z normą PN-EN 61010:2011 oraz PN-EN 61557:2007. Urządzenia muszą posiadać też znak CE, który mówi o tym, że są zgodne nie tylko z normami krajowymi, ale również zagranicznymi.

Tych kwestii nie należy bagatelizować, ponieważ bezpieczeństwo powinno być dla nas najważniejsze. Przestrzeganie takich kwestii jak odpowiedni sprzęt zmniejsza ryzyko porażenia prądem podczas pomiarów kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznych.

Karolina Dąbrowska

    Comments are closed.