strefy ochronne ujęć wody

Czym jest strefa ochronna ujęć wody?

Ilość wody pitnej na świecie się zmniejsza, przez co coraz większą wagę przykłada się do jej ochrony. W związku z tym zgodnie z przepisami prawa należy odpowiednio zadbać o to, aby nie doszło do skażenia nie tylko środowiska naturalnego, ale także źródeł podziemnych. Jednym z wymagań w tym zakresie jest określenie specjalnych stref wokół ujęć wody.

Bezpośrednie i pośrednie strefy ochrony

strefy ochronne ujęć wodyMają one stanowić pewnego rodzaju barierę ochronną. Kiedy konieczne jest wyznaczenie takich stref i w jaki sposób najlepiej to zrobić? Woda służąca do codziennej eksploatacji czy picia najczęściej pochodzi ze studni głębinowych. Jest ona zdatna do spożycia i użytkowania, ponieważ chronią ją kilkumetrowe warstwy gruntu. Niestety nie zawsze budowa geologiczna sprzyja ochronie źródeł podziemnych. Właśnie dlatego dla większości ujęć należy wykonać analizę ryzyka, która ma określać, jakie zagrożenia pojawiają się w okolicach punktu czerpalnego. Za opracowanie dokumentu odpowiedzialny jest właściciel studni, jednak nie musi robić tego sam. Znacznie korzystniejsze jest skorzystanie z usług specjalistycznych firm, które mają doświadczenie w takich zabiegach. Na podstawie opracowanej listy zagrożeń określa się strefy ochronne ujęć wody pitnej. Dzielą się one na dwie grupy – bezpośrednie i pośrednie.

strefy ochronne ujęć wodyPierwsza z nich odnosi się do terenu znajdującego się bezpośrednio obok studni. Ma on zabezpieczyć punkt poboru przed zanieczyszczeniami, które mogłyby dostać się do obudowy lub rur oraz grunt w niedalekim ich sąsiedztwie. Ochronna strefa pośrednia określana jest na podstawie szczegółowej dokumentacji hydrogeologicznej i obejmuje cały obszar zasilania. Precyzyjne wytyczne odnoszące się do tego tematu znane są specjalistom wykonującym analizę. Ustanowienie takiej strefy jest w wielu przypadkach wymagane prawem, jednak wszelkie koszty z tym związane ponosi właściciel ujęcia. Musi on także skompletować pozostałą część dokumentacji i złożyć ją do odpowiedniego urzędu. Powinna znaleźć się w niej nie tylko analiza ryzyka, ale także dokumentacja hydrogeologiczna, dokumentacja techniczna charakteryzująca ujęcie oraz uzasadnienie powstania takiej strefy.

Może wydawać się, że wykonanie stref ochronnych ujęć wody nie ma uzasadnienia, jednak ich przemyślane wykonanie może mieć znaczący wpływ na jakość cieczy, która trafia do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Na szczęście na rynku jest wiele firm, które w zakresie swoich usług przewidują właśnie wykonanie takiej dokumentacji. Właściciel musi jedynie zadbać o to, aby w określonym czasie zatrudnić specjalistów.