Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Dwoma podstawowymi rodzajami wentylacji, z jakimi można się spotkać w praktyce są wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Każdy z tych dwóch rodzajów wentylacji ma swoje wady i swoje wady i swoje zalety. Wybór jednego ze sposobów wentylacji i zapewnienia obiegu świeżego powietrza w pomieszczeniu należy do inwestora.

wentylacja z odzykiemPodstawą będzie z całą pewnością wentylacja grawitacyjna. Jest ona obowiązkowo stosowana we wszystkich nowych budynkach. Dzięki niej można zapewnić dopływ świeżego powietrza i wymianę zużytego powietrza bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie kanałów wentylacyjnych, które zasysają zżute powietrze i odprowadzają je na zewnątrz budynku.

Kanały wentylacyjne Wrocław muszą wystawać ponad dach budynku. Zazwyczaj w budynkach jednorodzinnych przewód kominowy dzieli się na połowę z przewodem wentylacyjnym. Koszty montażu nie są wysokie. W danym pomieszczeniu montuje się zazwyczaj tylko jeden przewód wentylacyjny, ale pod warunkiem, że wszystkie kratki wentylacyjne będą umieszczone w ramach jednego przewodu. Zaletą tego rozwiązania jest brak zużycia energii elektrycznej i bezgłośność

Wentylacja mechaniczna, określana także jako klimatyzacja oparta jest na działaniu klimatyzatorów lub wentylatorów. Przy ich pomocy zżute powietrze jest zasysane i odprowadzane na zewnątrz za pomocą specjalnych kanałów. Wyróżnia się wentylację wywiewną, nawiewną i mieszaną, która stanowi połączenie działania obydwu systemów.

Największą wadą działania wentylacji mechanicznej są wysokie koszty. Działające wentylatory zużywają bardzo dużą ilość energii elektrycznej, co przekłada się na znaczące zwiększenie opłat. Co więcej mechaniczna wentylacja i klimatyzacja jest dość głośna i efekty dźwiękowe pojawiają się niemal w każdym pomieszczeniu. Główną zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość dostarczenia do pomieszczenia powietrza w pełni przefiltrowanego. Innymi słowy następuje całkowita wymiana zużytego powietrza na powietrze świeże, pobierane z zewnątrz budynku.